Devletimizin Mihenk Taşı: Sivas Kongresi

Milli Mücadele’nin ve devletimizin temel taşlarından olan Sivas Kongresi’nin 101. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu kongrede Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından Türk milletinin bağımsızlığına kavuşması için önem arz eden kararlar alınmıştır.

Sivas Kongresi, Mustafa Kemal Atatürk’ün Amasya Genelgesi’ni açıklaması ardından yaptığı çağrı üzerine I. Dünya Savaşı sonrası işgal edilen Türk topraklarını kurtarmak ve Türk milletinin bağımsızlığını sağlamak hedefiyle seçilmiş ulus temsilcilerinin Sivas’ta bir araya gelmesiyle, 4 Eylül 1919 – 11 Eylül 1919 tarihlerinde gerçekleşen ulusal bir kongredir. Mustafa Kemal Atatürk başkanlığındaki kongreyle Mustafa Kemal Paşa’nın yaşamı boyunca önem verdiği milli egemenlik ve milli irade kavramları devlet işleyişine önemli ölçüde dahil olmaya başladı.

Sivas Kongresi’nde alınan kararlar, Erzurum Kongresi kararlarını genişleterek bu kararlara ulusal nitelik kazandırmış ve yeni bir Türk Devleti için bir mihenk taşı teşkil etmiştir; bu nedenle Sivas Kongresi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli bir yere sahiptir.

Sivas Kongresi’nde, Erzurum Kongresi’nde alınan vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığıyla ilgili kararlar aynen kabul edilmiştir. Temsil heyetinin yetkileri ulusal çapta olacak şekilde genişletilerek Mustafa Kemal Paşa da bu Heyetin başına getirilmiştir. Bu kongrede ayrıca İrâde-i Milliye gazetesinin çıkarılmasına da karar verilmiştir. Yedi günlük bir sürede düzenlenen kongrede alınan kararlar, Türk Milleti’ni bir bütün olarak harekete geçirmeyi sağladı. Bu hareket, 1922’de Bağımsızlık Savaşı’nın başarıyla sonuçlanmasını ve 29 Ekim 1923’te “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” düşüncesiyle de Cumhuriyet’in ilanıyla kesin bir başarıya ulaşmıştır.

Alınan Kararlar

1. Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz.
2. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet top yekûn kendisini savunacak ve direnecektir.
3. İstanbul Hükümeti, harici bir baskı karşısında memleketimizin herhangi bir parçasını terk mecburiyetinde kalırsa, vatanın bağımsızlığını ve bütünlüğünü temin edecek her türlü tedbir ve karar alınmıştır.
4. Kuvay-ı Milliye’yi tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hâkim kılmak temel esastır.
5. Manda ve himaye kabul olunamaz.
6. Milli iradeyi temsil etmek üzere, Meclis-i Mebusan’ın derhal toplanması mecburidir.
7. Aynı gaye ile milli vicdandan doğan cemiyetler, “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında genel bir teşkilat olarak birleştirilmiştir.
8. Genel teşkilatı idare ve alınan kararları yürütmek için kongre tarafından Temsil Heyeti seçilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: